CERNAK INTERIOR DESIGN 

LOKACE URČUJE KVALITU VAŠEHO ŽIVOTA

Místo, které si vyberete pro svůj domov či podnikání, má velký vliv na kvalitu vašeho života i práci. Prostředí, ve kterém trávíte delší čas, silně ovlivňuje to, jak se v životě cítíte. Proto je důležité vědět, jak na vás dané místo bude působit. Všechna důležitá sídla jsou postavena na dobře pečlivě vybraných místech.

ČERNÁK INTERIÉR DESIGN vám vytipuje oblasti, které budou pro váš domov či firmu nejvhodnější. Je důležité vzít v úvahu typ vaší osobnosti a to, co v dané oblasti chcete dělat. Tomu musí energie daného místa odpovídat. Věnujeme také velkou pozornost krajině v dané oblasti, přítomnosti škodlivých jevů, jako jsou nepříznivé přírodní útvary, dále pak továrny, skládky, chemické úpravny, doly či lomy. Důležitý je také výskyt vody, směr jejího toku, větší a frekventované komunikace apod. Oblast by měla mít co nejvíce čerstvé a zdravé energie. Je také důležité vědět, zda-li je energie aktivní, či zklidňující. I to silně ovlivní, jak se vám v daném místě bude dařit. Místo, které vám takto doporučíme bude vhodné pro kvalitu vašeho života i vašeho podnikání. Dále....